Administration

kline

Jason Kline
Principal
Email:jkline@cr.k12.ia.us
Phone: 558-4188

rjohnson

Robert Johnson
Associate Principal
Email:rjohnson@cr.k12.ia.us
Phone: 558-3523

jmuench

Jim Muench
Associate Principal
Email:jmuench@cr.k12.ia.us
Phone: 558-3523

astecker

Aaron Stecker
Activities Director
Email:astecker@cr.k12.ia.us
Phone: 558-2328